Фрррр

Jul. 20th, 2010 12:58 pm
lishka_ru: (Тривия)
[personal profile] lishka_ru
Честная девушка, расставаясь с возлюбленным, обязательно вернет ему все его подарки, проекции и претензии.

Date: 2010-07-23 08:51 pm (UTC)
From: [identity profile] marta-ketro.livejournal.com
Прекрасная фраза. И про талию тоже

Date: 2010-07-26 07:52 am (UTC)
From: [identity profile] backstreetjoy.livejournal.com
Спасибо :)

Profile

lishka_ru: (Default)
lishka_ru

December 2011

S M T W T F S
    123
4 567 8 910
11 1213 14 15 1617
18 19 2021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:46 pm
Powered by Dreamwidth Studios